Управление на автосервизи

Семинар управление на автосервизи:

Описание: Начини за анализиране и оптимизиране на работните процеси в автосервиза.

Продължителност: 3дни

Международен трейнинг център АТИНА