VP830-2230 MS Standard Thinner

Приложение:

Универсален разредител при 20°C to 30°C.


Опаковка: 5 литра

Категория: