P565-580Х Speed Surfacer

P565-5801/5/7

Описание: Създаден, за да се намали времето за ремонт и да увеличи производителността на сервиза с отличните свойства на шлайфане. P565-580Х Speed Surfacer има бързо и удобно приложение.
Много бързо изсъхване на въздух (1 час при 20 ° C)


Опаковка:
Бял SG01 P565-5801 1L
Сив SG05 P565-5805 3L
Тъмно сив SG07 P565-5807 1L
Съотношение на смесване: 7:1:2 (филер / втвърдител / разредител)
Втвърдител: P210-8815/E2.5 UHS HARDENER
Разредител: P852-1678/E1 за съхнене на въздух


VP330-1650
2K Primer Surfacer – Grey
2K Primer Surfacer is a fast drying, grey, 2 pack acrylic primer filler/surfacer, with good application and sanding properties.
Опаковка: 2.5L

Категория: