Kолористика

Семинар за колористика:

Описание: Запознаване с цветовете, въздействане на цветовете и начини на работа с инструментите за определяне на цветовете.

Продължителност : 3дни

Международен трейнинг център АТИНА